Giải thích một số điều trong [Fanfic APH Marriage of Two Island Countries] – Chapter 1.


Phụ lục chủ yếu nói về một số thứ mô tả trong chapter này, tại mình thích nên mình cứ ghi lại, chứ mình biết hẻm có ai quan tâm đâu ha ha ~~… Read More Giải thích một số điều trong [Fanfic APH Marriage of Two Island Countries] – Chapter 1.

Advertisements