[One shot] How to deal with secret obsessions – Hyde x Kuro [SerVamp]


Hyde có một bí mật nho nhỏ không ai biết.

Đó là, kể từ sau khi làm hoà lại với người anh cả Sleepy Ash của mình, anh càng ngày càng thích thú chuyện ở cùng với anh ta.… Read More [One shot] How to deal with secret obsessions – Hyde x Kuro [SerVamp]